L’Institut de Secundària i Batxillerat, Lyceé Jean Lurçat, és un institut públic de París que presenta una àmplia i original oferta formativa. Per una part, imparteix Ensenyament Secundari Obligatori i  Batxillerat a la manera tradicional. Però també ofereix alternatives ben diverses: La Ville Pour Ecole (LVPE), Lycée Integral, Lycée Pour la Solidarité Internationale i Lycée du Temps Choisi. Els tres primers són per joves a partir de 16 anys, el Lycée du Temps Choisi és per joves de 14 anys.

 

El centre consta de dos edificis, en un s’hi imparteix l’ensenyament tradicional i en l’altre s’hi troben els altres quatre mòduls.

 

Aquests quatre programes pretenen donar una alternativa a aquells joves que no han trobat el seu lloc dins el marc de l’ensenyament tradicional. En concret, l’acció “mirroring” l’hem realitzat amb el programa, La Ville Pour Ecole, que presenta forces semblances amb el programa Vilafranca Ciutat com a Escola de l’IDAP.

 

La Ville Pour Ecole està adreçat a joves d’entre 16 a 20 anys. Cada any acull de 30 a 35 joves, els quals es seleccionen a partir d’una entrevista personal on els joves han d’explicar quins és el seu projecte personal i els seus objectius. Són joves que no han acabat els estudis secundaris i/o que cerquen el seu camí cap al futur, ja sigui seguint estudiant o treballant. La inscripció a LVPE és totalment voluntària, els alumnes es comprometen amb el programa de manera lliure. Durant l’estada al centre, tenen l’opció de canviar-se de mòdul si ho prefereixen (Lycée Integral, encarat a seguir estudiant, o Lycée pour la Solidarité, basat en iniciatives solidàries i humanitàries).

 

Els alumnes romanen al centre durant un any i després han de decidir si volen treballar o continuar estudiant. Excepcionalment, el centre permet que alguns estudiants es quedin dos anys.

 

Els alumnes assisteixen a classes els dilluns i dimarts. Comencen a les 9 del matí i acaben a les 17.15h, tenen tres descansos. De dimecres a divendres, realitzen pràctiques a empreses.

 

Les classes a l’escola consisteixen en matemàtiques, anglès, francès, i diversos tallers (art, salut, teatre, etc). La formació que reben s’adequa al seu projecte personal i els alumnes van definint el seu itinerari formatiu amb l’assessorament del tutor. Així, no tots fan les mateixes assignatures, i depenent de cada cas s’emfatitzen més unes assignatures que d’altres. Es treballa de manera individualitzada, cada alumne treballa al seu ritme i segons les seves necessitats de formació.

 

A l’hora de treballar la metodologia o de fer sessions de comunicació, els alumnes de LVPE estan tots junts. Però a l’hora de fer les assignatures (francès, anglès...), els alumnes estan dividits en grups més petits, d’uns 10  alumnes agrupats per nivells. Aquests grups estan integrats també per alumnes del Lycée Integral i del Lycée Pour la Solidarité Internationale, són grups mixtes que provenen dels tres mòduls.

 

Les classes comprenen un o dos professors, depenent del que sigui necessari. Acostumen a ser molt pràctiques i participatives, es tracta d’aconseguir que els alumnes participin i s’impliquin en el que fan. Algunes de les classes es realitzen en aules amb ordinadors. Els alumnes treballen bastant amb eines informàtiques. El centre té una intranet, on cada alumne i professor hi té la pròpia “miniweb”.  Les “miniwebs” dels professors consten d’exercicis i activitats de les classes que imparteixen. Així, els alumnes poden aprendre de manera autònoma practicant els exercicis. Les “miniwebs” dels alumnes contenen els documents de recerca, el seu currículum, fotos, etc. La web del centre és una eina molt utilitzada. A part de les miniwebs de professors i alumnes, també conté una base de dades d’empreses de pràctiques, borses de treball, informació sobre tècniques de recerca de feina, sobre programes informàtics i fins i tot tests avaluatius de nivell de diferents assignatures.

 

Els dimarts a la tarda, el dediquen a realitzar el seu projecte personal. Els alumnes trien un projecte, pel qual treballen durant tot l’any, amb l’ajut del tutor i dels professors. Normalment, els alumnes surten fora del centre per realitzar les recerques pertinents. Per exemple, alguns alumnes fan un projecte autobiogràfic basat en fotografies.

 

Durant quatre períodes de 5 o 6 setmanes, els alumnes realitzen pràctiques a empreses. Aquestes, poden ser molt variades (de caire social, administratiu, educatiu, tecnològic...). L’objectiu és que el fet de provar diferents tipus de treball pugui ajudar a l’alumne a definir el seu perfil professional.  Els mateixos alumnes són els encarregats de realitzar una recerca d’empreses on els agradaria fer pràctiques i d’establir un contacte amb aquestes.

Els dilluns al matí, a l’escola, amb l’ajuda del tutor s’omple el llibret de pràctiques “livret du stage”, el qual pretén recollir les diferents habilitats adquirides i experiències durant les pràctiques, i realitzar-ne una avaluació.

 

L’avaluació final està basada en el treball fet durant tot el curs. Els alumnes tenen un portafolis, el qual conté tots els documents treballats i les habilitats adquirides dins i fora del centre. Dins el “Consell de classe”, els alumnes exposen les seves experiències i projecte davant dels altres alumnes, professors i pares. És una reunió activa on tothom pot donar idees, opinions, etc.

 

L’escola consta d’un equip pedagògic integrat pels professors, assistents d’educació i els col.laboradors.  La seva tasca és ajudar als alumnes a aprendre, donar suport pedagògic personalitzat, fer tutories, ajudar en les recerques i les pràctiques, promoure els tallers i participar en l’avaluació.   

 

A les aules de La Ville Pour Ecole s’hi respira un ambient  molt positiu. Tant alumnes com professors estan motivats per la seva tasca.  Els professors tenen molt clar que volen ajudar als alumnes a ser persones actives dins el marc de la societat.


 

* WEB IDAP:  www.vilafrancavirtual.org/idap

* 16é CONGRES D'INEPS. VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2004

http://www.ineps.vilafrancavirtual.org/congress/cat-index.html

Memòria del Congres


[english version]