L’Institut d’Aprenentatge Productiu - IDAP és un centre de formació pertanyent  a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Des de l’any 1994 es dedica a la promoció de l’Aprenentatge Productiu al nostre país i al desenvolupament de programes formatius mitjançant aquesta metodologia, i l’ús didàctic de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En concret, l'IDAP es proposa els objectius següents:

 • Promoure i impulsar l'Aprenentatge Productiu com a nova metodologia educativa per a tots aquells ciutadans majors de setze anys interessats en millorar la seva situació social, laboral i cultural.

 • Potenciar l'intercanvi d'experiències d'aprenentatge productiu entre els projectes del nostre país, de l'estat i de la resta de països.

 

 • Promoure i impulsar la Xarxa d’Escoles Productives (XEPS) i acollir les activitats de la Xarxa Internacional d'Escoles Productives (INEPS) al nostre país.

• Reunir les experiències del nostre entorn al voltant d'un debat continuat sobre el paper de l'escola i la formació permanent de l'individu.

 • Desenvolupar els programes formatius Vilafranca Ciutat com a Escola, per a persones en atur i gèneric en quan a especilitats, IDAP TV i Multimèdia, per a  joves interessats en el món multimèdia i La Botiga d’Oficis, per a apropar les TIC a tots els ciutadans.

 • Promoure nous projectes formatius en l’àmbit de l’aprenentatge productiu fent un ús intensiu de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Fidel als seus objectius, l'IDAP ja ha atès les necessitats formatives de més de nou-cents ciutadans de Vilafranca i comarca d’entre 8 i 83 anys d’edat, mitjançant diversos programes i mòduls formatius, sempre en el marc de l’Aprenentatge Productiu.

 

A banda de la formació l'IDAP també organitza jornades de treball, conferències i seminaris de formació per a formadors, i s’ocupa d’elaborar publicacions i materials.

 

A nivell internacional, l'IDAP participa activament en congressos, conferències, trobades de joves, i seminaris de formadors, a més de prendre part en partenariats internacionals, en el marc de les iniciatives i programes de la Unió Europea, que han permès que joves de diversos països europeus treballin, aprenguin, es relacionin i, en definitiva, que es promogui el seu desenvolupament econòmic i social.

 

L'IDAP també ha impulsat la creació a casa nostra d'una Xarxa d'Escoles Productives (XEPS), que es va constituir legalment en associació l'any 1995. Igualment, des de l'IDAP es manté una participació activa, tant a XEPS com a la Xarxa Internacional d'Escoles Productives (INEPS), participant en els consells d'administració i ocupant-se de tasques organitzatives i de difusió en ambdues organitzacions. En el 2004 es te previst que es faci càrrec del 16é Congres Internacional de la xarxa INEPS.

 

 

 En aquest centre els alumnes aprenen d´una manera autonoma.

 


 

* WEB IDAP:  www.vilafrancavirtual.org/idap

* 16é CONGRES D'INEPS. VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2004

http://www.ineps.vilafrancavirtual.org/congress/cat-index.html

Memòria del Congres


[english version]