Fogelströmska gymnasiet i Stockholm

  

Vår skola heter Fogelströmska gymnasiet. Den ligger på Södermalm i centrala Stockholm. Den är huvudskola för det individuella programmet. Man kan söka till Fogelströmska om man är mellan 16 – 20 år och saknar behörighet att gå på en nationell gymnasieskola med nationella program.

 

Målet för all utbildning på Fogelströmska är att man, efter det individuella programmet på skolan, ska kunna gå vidare till ett nationellt program i en annan gymnasieskola eller till annan utbildning. Inom skolans mål ligger också att man ska kunna börja på en yrkesutbildning eller gå ut i yrkeslivet.

 

På Fogelströmska har varje elev en individuell studieplan. Studieplanen görs upp efter varje ungdoms behov och önskemål.

 

Fogelströmska gymnasiet är på många sätt en extraordinär skola med många speciallärare, psykolog, skolhälsovård, kuratorer och studie- och yrkesvägledare. Det finns också många olika utbildningsvägar att välja mellan. Skolan har också kontakt med ett stort antal praktikplatser inom olika yrkesområden i Stockholm.

 

Det pågår ständigt ett arbete med att uveckla pedagogiken och metodiken på Fogelströmska. Tillsammans med det internationella nätverket INEPS – International Network of Productive Schools – har Fogelströmska utarbetat en ny pedagogisk modell som kallas Staden som skola. Modellen går ut på att det är ungdomarnas egna erfarenheter från praktikplatserna som är grunden för de fortsatta teoretiska studierna. Genom Staden som skola får skolans elever unika möjligheter att ta ansvar för sina studier och sin personliga utveckling.

 
[english version]